XII edycja Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego już w maju 2024 roku w Warszawie!

Z radością informujemy, że po kilkuletniej przerwie Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy  im. Witolda Lutosławskiego powraca do kalendarza najważniejszych, europejskich wydarzeń muzycznych. Organizatorem nadchodzącej edycji konkursu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorem jego wieloletni twórcy, Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów.

Przesłuchania konkursowe XII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego odbędą się w dniach 1-11 maja 2024 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jego uczestnikami mogą być wiolonczeliści do 30. roku życia, a w Jury zasiądą wybitni profesorowie i koncertujący muzycy z całego świata.

Czytaj więcej...

12th edition of the Witold Lutosławski International Cello Competition to be held in Warsaw in May 2024!

We are happy to announce that, after a several year hiatus, the Witold Lutosławski International Cello Competition is returning to the calendar of major European music events. The upcoming edition of the competition will be organized by the National Institute of Music and Dance, and co-organized by the contest's long-time creators, the Foundation for the Promotion of Young Cellists.

The 12th Witold Lutosławski International Cello Competition will be held May 1-11, 2024 at the Warsaw Philharmonic Hall. Participation in the contest is open to cellists under 30 years of age, with the Jury consisting of distinguished professors and concert musicians from around the world.

Read more...