XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 30 stycznia - 10 lutego 2018 r.

Uczestnicy III etapu

7. CHEN Yibai / Chiny

18. HERBERT Oliver / Stany Zjednoczone

46. SATO Haruma / Japonia

52. UENO Michiaki / JaponiaUczestnicy II etapu

6. BRAUN Nepomuk / Niemcy

7. CHEN Yibai / Chiny

9. CHOI Hayoung / Korea Południowa

13. DICKBAUER Vera / Austria

15. FERNANDEZ LARA Rolando / Meksyk / Kuba

18. HERBERT Oliver / Stany Zjednoczone

22. KIM Minji / Korea Południowa

23. KIM Min Ji / Korea Południowa

29. LEE KangHyun / Korea Południowa

31. LEE YeongKwang / Korea Południowa

37. MUSSET Antonin / Francja

40. PARK Gunwoo / Korea Południowa

42. PONS Florian / Francja

46. SATO Haruma / Japonia

49. SYPNIEWSKI Caroline / Francja

51. THIELE Friedrich / Niemcy

52. UENO Michiaki / Japonia

53. VIANA Alejandro / Hiszpania

54. WIŚNIEWSKA Krystyna / PolskaUczestnicy

Uczestnicy występować będą w porządku alfabetycznym od litery "J"

1. ALIN Josef / Szwecja

3. BONET GONZALES Pedro / Hiszpania

6. BRAUN Nepomuk / Niemcy

7. CHEN Yibai / Chiny

9. CHOI Hayoung / Korea Południowa

10. CHUN Yehijn / Korea Południowa

12. CHWASZCZEWSKA Olga / Polska

13. DICKBAUER Vera / Austria

14. FANGRAT Julia / Polska

15. FERNANDEZ LARA Rolando / Meksyk / Kuba

16. FERULEVA Anastasia / Rosja / Holandia

17. FRIED Ben / Stany Zjednoczone

18. HERBERT Oliver / Stany Zjednoczone

20. JONGEN Bas / Holandia

21. KATSURA Shunichiro / Japonia

22. KIM Minji / Korea Południowa

23. KIM Min Ji / Korea Południowa

26. LATOSZEK Małgorzata / Polska

28. LEE Jungyoon / Korea Południowa

29. LEE KangHyun / Korea Południowa

31. LEE YeongKwang / Korea Południowa

33. LESZCZYŃSKA Maria Kamila / Polska

34. LEWANDOWSKI Jan / Polska

36. MAIZIERES Jean Baptiste / Francja

37. MUSSET Antonin / Francja

38. NOWAK Agata / Polska

39. OLLER Małgorzata / Polska

40. PARK Gunwoo / Korea Południowa

41. PARK Sunggeun Karl / Korea Południowa

42. PONS Florian / Francja

43. POSŁUSZNY Mateusz / Polska

45. PRZYGODDA Johannes / Niemcy

46. SATO Haruma / Japonia

47. SIINO Julien / Kanada

48. STASIEWICZ Katarzyna / Polska

49. SYPNIEWSKI Caroline / Francja

50. TETZLAFF Simon / Niemcy

51. THIELE Friedrich / Niemcy

52. UENO Michiaki / Japonia

53. VIANA Alejandro / Hiszpania

54. WIŚNIEWSKA Krystyna / Polska

55. WOJCIECHOWSKI Mikołaj / Polska

56. XU Xiaotang / Chiny