Warszawa, Filharmonia Narodowa,
1 - 12 maja 2024 r.

Organizatorzy

 

Konkurs finansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.